วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

บันทึก

บันทึกประจำ เดือนธันวาคม
วันอังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูจัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวแข่งทักษะวิชาการ
ที่อาคารเฉลิมพระเกียติ โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )
วันนี้ช่วยส่งเอกสารการประกวด ช่วยส่งผลการประกวดในรายการต่าง ๆ
ช่วยติดประกาศผลการแข่งขัน ช่วยเก็บอุปกรณ์ที่จัดงานกีฬาสีอาทิ ป้ายผ้า
โครงเหล็ก และกระติ๊กน้ำ
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
ในช่วงบ่ายพานักเรียนสายชั้น ป .5 ทั้งหมดขึ้นวัดเขาวังไปฟังธรรม
วันนี้ท่านอาจารย์ สุพัตรา จันทร์ศิริโพธามานิเทศครั้งที่ 1
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
คาบ 3 สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 5/5 สอนแทน
ช่วงเย็นช่วยครูแดง จัดผ้าที่บริเวณด้านหน้าเสาธง เตรียมงานถวายพระพร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
17.30 น. เดินทางกลับที่พักวันศุกร์ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันเสาร์ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
16.30 – 20.30 น. ร่วมเดินขบวน ถวายพระพรจากโรงเรียนดรุณา จนถึงสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)


สัปดาห์ที่ 6

วันจันทร์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
วันหยุดชดเชยวันพ่อ

วันอังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
ในช่วงบ่ายพานักเรียนสายชั้น ป .5 ทั้งหมดขึ้นวัดเขาวังไปเพื่อรดน้ำศพหลวงปู่ยุ้ย
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
วันนี้สอนแทนครูที่ยังไม่มาคาบ แนะแนว ป. 5/5
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก


สัปดาห์ที่ 7

วันจันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
วันนี้ท่านอาจารย์ สุพัตรา จันทร์ศิริโพธามานิเทศครั้งที่ 2
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
คาบ 3 สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 5/5 สอนแทน
วันนี้คณะครูโรงเรียนเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพหลวงพ่อ ร่วมฟังเทศ์
21.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันเสาร์ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
สัมมนาครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สัปดาห์ที่ 8

วันจันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
วันนี้ศึกษาดูงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน จ. สระบุรีและลพบุรี พร้อมกับคณะครูที่โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช ) เดินทาง 04.00 น. เที่ยวชมสวนองุ่นที่ จ. นครราชสีมา
เที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วันอังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
ในช่วงบ่ายพานักเรียนสายชั้น ป .5 ทั้งหมดขึ้นวัดเขาวังไปเพื่อรดน้ำศพหลวงปู่ยุ้ย
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
คาบ 3 สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 5/5 สอนแทน
คาบ 4 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ช่วยดูแลนักเรียนขณะที่ฝึกซ้อมพิธีการต่าง ๆ
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก


วันศุกร์ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
วันนี้สอนแทนครูที่ยังไม่มาคาบ แนะแนว ป. 5/5
เวลาว่างจัดทำสื่อการสอน
17.30 น. เดินทางกลับที่พักสัปดาห์ที่ 9

วันจันทร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
วันนี้ จับสลากของขวัญปีใหม่ มีการจัดเลี้ยงงานเล็ก ๆ
สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
หยุดเรียนวันสิ้นปี